Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Oceňování environmentálních aktiv se zaměřením na podzemní aktiva 247/2002/A-EK/COZP (v roce 2002) a 275/2002/A-EK/COZP (2004–2005)

Donor

GA UK - Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze

Doba trvání projektu

2002, 2004–2005

Koordinátor projektu

Mgr. Milan Ščasný

Popis projektu

Analýza účetnictví environmentálních aktiv a podzemních zdrojů ve standardizovaných účetních systémech SNA-1993, ESA-1995 a v rámci integrovaného environmentálního a ekonomického účetnictví SEEA-2003. Propočet renty zdroje metodou evidence zásob (PIM metod), toků kapitálových služeb a metodou přivlastnění zdroje pro Českou republiku. Analýza stavů a těžby podzemních aktiv – surovin a životnosti zásob v ČR.

Výstupy

ŠČASNÝ, Milan. Oceňování environmentálních aktiv v ESA 1995 a SEEA 2000. Výzkumná zpráva. Praha, 2002.