Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

GA402/04/1376 Environmentální Kuznetsova křivka - teorie, evidence a přínos pro Českou republikyDonor

Grantová agentura ČR

Doba trvání projektu

leden 2004–prosinec 2005 

Koordinátor projektu v rámci Centra

 Ing. Jan Brůha

Popis projektu

Cílem projektu bylo testovat hypotézu Environmentální Kuznetsovy křivky v podmínkách ČR. Dílčím cílem bylo odhadnout vybrané elasticity poptávky a diskutovat environmentální efekty regulace, změny cen a růstu důchodu.