Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

GA402/04/1336 Nové přístupy k oceňování úmrtnosti a rizika onemocnění a jejich aplikace v podmínkách České republiky

Výzkum se zaměřil na oceňování přínosů ze snížení rizika úmrtnosti, tak nemocnosti zejména symptomů vyvolaných znečištěním ovzduší (respirační a kardiovaskulární nemoci) v podmínkách České republiky. Na základě analýzy dat ochoty platit za snížení vlastního rizika úmrtí ze šetření metodou podmíněného hodnocení, byla odhadnuta hodnota statistického života.

GA402/04/1336 Nové přístupy k oceňování úmrtnosti a rizika onemocnění a jejich aplikace v podmínkách České republiky

Donor

Grantová agentura ČR 

Doba trvání projektu

leden 2004–prosinec 5 

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Milan Ščasný 

Popis projektu

Tento projekt rozvíjí dosavadní teoretické přístupy k oceňování mimotržních statků a k propočtu "hodnoty statistického života". Obecným cílem projektu je aplikace metody odhadu hodnoty statistického života na základě kritického zhodnocení metodického přístupu užívaného v zahraničí (zejména při užití metody ExternE), vytvoření a aplikace standardizovaného dotazníku pro aplikaci metody podmíněného hodnocení pro zjištění VOLY a stanovení referenční hodnoty pro peněžní ocenění dopadů vyplývajících z onemocnění prostřednictvím přístupu QALY.

Odhady budou prováděny pro účely kvantifikace negativních externalit způsobených zejména znečištěním životního prostředí v podmínkách ČR a k poskytnutí na teorii postavené metodiky pro účely analýzy veřejných projektů a nástrojů regulace aplikovaných v různých sektorech ekonomiky. Vypočtené hodnoty budou srovnány s hodnotami v EU a budou zhodnoceny možnosti přenositelnosti odhadu hodnoty provedené pro ČR do dalších zemích, zejména kandidátských zemích EU.