Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

IAA7820402 Automobilová závislost a udržitelný rozvoj

Donor

Grantová agentura Akademie věd ČR

Doba trvání projektu

leden 2004–prosinec 2005

Koordinátor projektu v Centru

PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D.

Popis projektu

Rozvoj automobilové dopravy přináší nejen pozitivní dopady na ekonomiku, ale má i řadu negativních dopadů na kvalitu života, společnost a životní prostředí. Stav, kdy neexistují nebo nejsou v šiřší míře využívány dopravní prostředky konkurenční k individuální automobilové dopravě, se nazývá "automobile dependency" (automobilová závislost). Koncept automobilové závilosti je v zahraničí seriozně rozvíjen od konce 80. let minulého století, u nás mu dosud nebyla věnována žádná pozornost.

Tento projekt je prvním pokusem kvantifikovat míru automobilové závislosti v ČR s ohledem na místní specifika a zkoumat její širší ekonomické a společenské souvislosti a dopady.

Výstupy

Výstupy projektu v systému RIV