Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

ENVIMPACT: Increasing the impact of Central-Eastern European environment research results through more effective dissemination and exploitation

Hlavním cílem tohoto projektu je tak obohatit vědomostní databázi EU o výsledky výzkumů řešených ve střední a východní Evropy z oblasti životního prostředí a podpořit tak spolupráci v rámci 7. a 8. rámcového programu EK a rozvoj novátorských řešení problémů našeho životního prostředí.

ENVIMPACT: Increasing the impact of Central-Eastern European environment research results through more effective dissemination and exploitation

Zvyšování dopadu environmentálního výzkumu ve střední a výchovní Evropě pomocí účinnějšího šíření a využití jeho výsledků

Donor

Evropská komise, 7. rámcový program

Doba trvání projektu

2011 - 2013

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Hana Škopková

Popis projektu

Statistiky Evropské komise ukazují, že země střední a východní Evropy participují na environmentálních tématech 7. rámcového programu relativně málo. Na druhou stranu by ale v těchto zemích měla být znečištění ovzduší, chemickému znečištění či environmentálním rizikům věnována zvýšená pozornost, především v důsledku dlouhodobého zanedbání řešení dopadů na životní prostředí v minulosti.
Hlavním cílem tohoto projektu je tak obohatit vědomostní databázi EU o výsledky výzkumů řešených ve střední a východní Evropy z oblasti životního prostředí a podpořit tak spolupráci v rámci 7. a 8. rámcového programu EK a rozvoj novátorských řešení problémů našeho životního prostředí.

Webové stránky projektu: www.envimpact.eu

Semináře

 Koference