Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Global-IQ: Impacts Quantification of global changes

Kvantifikace dopadů globálních změn

Společnosti ve světě dnes procházejí rozsáhlými transformačními procesy v sociální, ekonomické i environmentální oblasti. Tyto transformace jsou obvykle popsány pod hlavičkou „globální změna“, což zdůrazňuje jejich vzájemnou rostoucí provázanost. Cílem tohoto projektu je odhadnout socio-ekonomické dopady v důsledku globálních změn s pomocí ekonomických modelů.

Poskytovatel

Evropská komise, 7. Rámcový program

Doba trvání projektu

2011 - 2014

Koordinátor projektu v rámci Centra

Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.

 

Popis projektu

Společnosti ve světě dnes procházejí rozsáhlými transformačními procesy v sociální, ekonomické i environmentální oblasti. Tyto transformace jsou obvykle popsány pod hlavičkou „globální změna“, což zdůrazňuje jejich vzájemnou rostoucí provázanost. Cílem tohoto projektu je odhadnout socio-ekonomické dopady v důsledku globálních změn s pomocí ekonomických modelů.

Centrum pro otázky životního prostředí v tomto projektu koordinuje jednu z pracovních skupin, jejímž cílem je analyzovat dopady klimatické změny a mitigačních politik na ekosystémy a lidské zdraví; dále analyzovat adaptivní chování domácností v souvislosti se spotřebou energií  a pitné vody – úsporné chování a využívání mikrotechnologií k výrobě vlastní energie a v neposlední řadě také poptávku domácností po energiích. Dalším výzkumným problémem řešeným v tomto projektu je odvození elasticit substituce faktorů z odhadu produkčních funkcí, využitelných při konstrukci makro-strukturních modelů pro hodnocení dopadů regulace (zde tématicky navazujeme na problematiku řešenou v národním projektu VaV MŽP ModEDR).