Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

PURGE: Public health impacts in URban environments of Greenhouse gas Emissions reduction strategies

Dopady strategií ke snižování emisí skleníkových plynů na lidské zdraví v městském prostředí

Cílem projektu PURGE je zkoumat dopady politik ke snižování emisí skleníkových plynů na zdraví obyvatel v městských sídlech Evropy, Číny a Indie.

 

 

Poskytovatel

Evropská komise, 7. Rámcový program

Doba trvání projektu

2011 - 2014

Koordinátor projektu v rámci Centra

Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.

Popis projektu

Cílem projektu PURGE je zkoumat dopady politik ke snižování emisí skleníkových plynů na zdraví obyvatel v městských sídlech Evropy, Číny a Indie s pomocí případových studií ve 3-4 velkých a 3 menších urbánních centrech. V rámci projektu budou navrženy sady realistických opatření uzpůsobených místním potřebám, k dosažení zveřejněných cílů emisí skleníkových plynů na 2020, 2030 a 2050.

Centrum pro otázky životního prostředí se na řešení tohoto projektu podílí zejména při analýze chování domácností z hlediska spotřeby energií a zavádění opatření k jejich úsporám jako rekce na politiky zmírňující dopady klimatické změny a dále adaptací domácností na měnící se klimatické podmínky. Analýza bude vycházet z primárních šetření v domácnostech realizovaných v několika evropských státech (Itálie, Španělsko, Velká Británie a Česká republika), Číně a Indii.