Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

progenglishClimate Change and adaptation strategies for human health in Europe

Výzkum ocenění přínosů ze změn kvality lidského zdraví (úmrtí) v důsledků změny klimatu v rámci spolupráce se Světovou zdravotnickou organizací. Zjištění ochoty platit metodou podmíněného hodnocení za snížení rizika úmrtí z respiračních a kardiovaskulárních onemocnění.

Climate Change and adaptation strategies for human health in Europe progenglish

Webové stránky projektu

Donor

WHO - Světová zdravotnícká organizace v rámci grantu 5. rámcového programu Evropské komise 

Doba trvání projektu

2004 

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Milan Ščasný 

Partneři projektu

Do projektu bylo přímo zapojeno 8 organizací - viz jejich seznam

Popis projektu

V rámci tohoto projektu byla provedena aplikace metody podmíněného hodnocení na rozsáhlém vzorku (N=954) za účelem zjištění ochoty platit za snížení rizika úmrtí z respiračních a kardiovaskulárních nemocí.

Výzkumný nástroj byl testován v rámci individuálních a skupinových rozhovorů. Pilotní studie na vzorku 50 respondentů ověřila, že je možné dotazování provádět formou elektronických dotazníků on-line (metoda CAPI). Na základě statistické a ekonometrické analýzy dat ze šetření, byla odhadnuta hodnota statistického života (VSL) pro Českou republiku ve výši 40 mil. Kč (mean; s.e. 2,73 mil. Kč), resp. 18,5 mil. Kč (median; s.e. 1,14 mil. Kč).

Popis nástroje a předběžné výsledky viz Alberini, Ščasný, Braun Kohlová, Melichar 2004. Další analýza dat a testování modelů včetně analýzy „scope testu", důchodové elasticity ochoty platit (WTP) a odhadu implicitní diskontní míry je naplánována na rok 2005.

Výstupy

ALBERINI, Anna, ŠČASNÝ, Milan, BRAUN KOHLOVÁ, Markéta, MELICHAR, Jan. Climate Change and Adaptation Strategies for Human Health. MENNE, B., EBI, K. L. (eds.). Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2006. ISBN 3-7985-1591-3. The Value of a Statistical Life in the Czech Republic: Evidence from a Contingent Valuation Study, s. 373-395.