Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

SusTools: Tools for sustainability: Development and application of an integrated framework

Webové stránky projektu

Donor

Evropská komise, 5. rámcový program (STREP)

Doba trvání projektu

2003–2004

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Milan Ščasný

Partneři projektu

Projektu se účastnilo 8 partnerů pod vedením jednoho koordinátora z  osmi evropských výzkumných institucí - seznam viz zde.

Popis projektu

Projekt nejprve diskutuje použitelnost různých metod pro hodnocení udržitelnosti a politik: analýzu životního cyklu (LCA), indikátory udržitelnosti, analýzu dráhu dopadu (IPA) a multi-kriteriální analýzu (MCA)  s cílem vyvinout koherentní integrovaný přístup, který by byl využitelný pro hodnocení alternativ politik.

Přístup dominantně postavený na IPA je testován a následně aplikován v rámci 2 případových studií s cílem kvantitativně posoudit environmentální a socio-ekonomické následky možných politik EU v oblasti

i) nakládání s odpady a

ii) snížení dopadu dusíkatých hnojiv.

Případové studie jsou aplikovány jak v zemích EU-15, tak v nových nebo přistupujících zemích (ČR, Polsko, Bulharsko a Rumunsko). Alternativy politik jsou kvantitativně posuzovány v rámci rozvinuté MCA upravené o váhy pro jednotlivé kritéria společně stanovené stakeholdermi.

Více informací o „ExternE project series“ na http://www.externe.info.

Výstupy

Závěrečná technická zpráva

Zpráva z WP2

Zpráva z WP3

Zpráva z WP4

Zpráva z WP5

Zpráva z WP6