Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

42P10 Comparative analysis of the long term development of land use and industrial metabolism in Austria and Czech Republic

Projekt (společné spolupráce mezi COŽP a Institutem sociální ekologie při Univerzitě v Klagenfurtu) byl zaměřena na tvorbu databáze industriálního metabolismu ČR, Slovenska a Rakouska (domácí extrakce zdrojů, dovoz vývoz biomasy a fosilních zdrojů; a socioekonomických parametrů jako je populace a HDP). 

42P10 Comparative analysis of the long term development of land use and industrial metabolism in Austria and Czech Republic

Donor

AKTION Österreich - Tschechische Republik

Doba trvání projektu

2003–2005

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Petra Kušková

Partneři projektu

Institute of Social Ecology of the University of Klagenfurt (IFF) Vienna

Popis projektu

Tento výzkum je založen na konceptu sociálního metabolismu (nebo také industriálního metabolismu) a používá metody analýzy materiálových a energetických toků (Ayres and Simonis 1994; Fischer-Kowalski and Haberl 1997). V základní fázi se jedná o kompilaci předběžné databáze s ohledem na vývoj využití území a socioekonomickými daty a materiálovými toky: domácí extrakce zdrojů, dovoz vývoz biomasy a fosilních zdrojů; a socioekonomických parametrů jako je populace a HDP. Databáze je připravována od počátku Československa po současnou Českou a Slovenskou republiku a data jsou čerpány ze statistických databází a publikací od první republiky do současnosti.

V návaznosti na první fázi bude výzkum pokračovat srovnávací studií s Rakouskem, kde se tímto tématem zabývá Institut Sociální Ekologie při Univerzitě v Klagenfurtu. Současná Česká republika a Rakousko jsou nástupnické státy Rakousko-Uherské monarchie. Československo jako nejvíce industrializovaná část císařství má předpoklady být zemí s vysokými toky materiálů a energie od dávné historie. Navíc poválečný vývoj byl charakterizován dalším růstem intenzity čerpání přírodních zdrojů společností v souvislosti s vývojem těžkého průmyslu a masivní intenzifikací zemědělství.