Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

FRVŠ 1124/2005 Multimediální učebnice pro environmentální vzdělávání; návaznost na mezinárodní aktivity

Webové stránky projektu

Donor

FRVŠ

Doba trvání projektu

leden 2004 – prosinec 2005

Koordinátor projektu v Centru

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. 

Popis projektu

Vytvoření elektronické učebnice, která umožní práci s informacemi interdisciplinárního charakteru a která by byla volně přístupná pro všechny zájemce. Převedení existujících výukových textů pro environmentální vzdělávání do elektronické podoby; doplnění odkazů na dostupné informační zdroje rozšiřující základní text o konkrétní data, zdůraznění interdisciplinárních souvislostí prostřednictvím odkazů; obohacení o příklady z praxe – ty se soustředí na funkční principy, pro které je v konkrétních situacích možné vyhledat aktuální údaje; doplnění o multimediální prvky.

Podpora aktivního členství UK v mezinárodních organizacích sdružujících vysoké školy (IAU – Mezinárodní asociace univerzit). Zapojení do mezinárodního úsilí v oblasti udržitelného rozvoje směřující k zajištění přístupu k informačním zdrojům a kontaktům. Navázat na mezinárodní proces zahájený konferencí IAU (září 2003, Praha, Univerzita Karlova); podpořit cíle Dekády vzdělávání pro udržitelný rozvoj; zapojit se do aktivit UNESCO v rámci Dekády.

Výstupy

Výstupy z projektu naleznete na webových stránkách http://www.enviwiki.cz