Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

SN/320/9/03 Dopady a vazby ekologické daňové reformy na politiku životního prostředí, základní makroekonomické parametry, systém veřejných financí, vybrané sektory ekonomiky a domácnosti

Donor

Ministerstvo životního prostředí 

Doba trvání projektu

říjen 2003–prosinec 2004 

Koordinátoři projektu v Centru

Mgr. Milan Ščasný, Ing. Jan Brůha, M.A. 

Partner projektu

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská 

Popis projektu

Projekt nejprve diskutuje teoretická východiska konceptu ekologické daňové reformy (EDR) včetně možných přínosů a nebezpečenství konkrétních opatření. Zejména je kladen důraz na motivaci daňových opatření, potenciál hypotézy dvojí dividendy a předpokladů její naplnění. Tato kostra analýzy je aplikována při diskusi dopadů EDR podle způsobu recyklace daňových výnosů pro podmínky malé otevřené ekonomiky. Na základě této teoretické diskuse autoři vyhodnocují konkrétní návrh EDR v České republice - varianty MŽP, s tím, že tato varianta je dále rozpracována do roku 2020. Dopady této varianty jsou vyhodnoceny zejména s ohledem na zaměstnanost, spotřebu energií, vývoj emisí, konkurenceschopnost a sociální (distribuční) dopady.  

Výstupy

Výstupy projektu v systému RIV