Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

ExternE-Pol: Externalities of energy: extension of accounting framework and policy applications

Webové stránky projektu

Donor

Evropská komise, 5. rámcový program (STREP)

Doba trvání projektu

říjen 2002 - září 2004

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Milan Ščasný

Popis projektu

Tento projekt  byl pokračováním série projektů "ExternE project series" zaměřených na analýzu externích nákladů energie. Jeho cíle byly následující: 

  • zlepšit, ověřit a rozšířit metodiku ExternE,
  • vypracovat hodnocení nových technologií pro energetické systémy,
  • aplikovat metodiku v přístupových zemích Východní Evropy,

  • vytvořit permanenní internetovou stránku pro ExternE.


Bylo dosaženo několik zásadních zlepšení metodiky ExternE. Týkaly se následujícího:

  • funkce dávky a odpovědi dopadů na zdraví a na výnosy zemědělských plodin,

  • monetárního oceňování chronického zápalu průdušek, viditelnosti, poškození kulturních památek a bezpečnosti dodávek energie,

  • výběru emisního pozadí pro atmosférické modelování,

  • zahrnutí či vyjmutí dopadů předního a zadního palivového cyklu elektráren podle toho, zda a jak již byly internalizovány .

Byl vyvinut rámec pro multikriteriální analýzu ke kvantifikaci dopadů, jejichž finanční vyjádření zůstává problematické. Této multikriteriální analýze se účastní stakeholdři či odborníci v oblasti životního prostředí, kteří jsou dotazováni ohledně určení pořadí dopadů. Zatím byl proveden pilotní test k odhadu finačních hodnot acidifikace a eutrofizace. Výsledky jsou slibné, ale zatím ne dostatečně spolehlivé k užívání.

Byla aktualizována LCA databáze emisí znečišťujících látek tak, aby odpovídala používaným technologiím v energetice v roce 2000. Dále byly vypočteny externí náklady pro širokou škálu pokročilých technologií v energetice, včetně pokročilé fotovoltaiky. 

Metodika ExternE byla aplikována v nových zemích EU ze Střední a Východní Evropy a externí náklady byly kvantifikovány pro produkci energie v České republice, Maďarsku a Polsku a pro dopravu v České republice.

Více informací o „ExternE project series“ na http://www.externe.info.

Výstupy

Výstupy naleznete na webových stránkách projektu.