Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Indikátorový informační systém

Donor

Ministerstvo životního prostředí ČR

Doba trvání projektu

2001+

Koordinátor v Centru

Mgr. Miroslav Havránek

Popis projektu

Centrum pro otázky životního prostředí je zodpovědnou řešitelskou organizací za obsahovou část indikátorového portálu MŽP. Tento portál je naplněn zhruba 230 indikátory udržitelného rozvoje. Ty jsou rozděleny do tří skupin (ekonomické, sociální a environmentální) a do cca 40 skupin dle témat. Každý indikátor je ztvárněn graficky, obrsahuje stručné hodnocení jevu i trendu z pohledu udržitelného rozvoje a je periodiky updatován nejnovějšími dostupnými daty. Celý systém je jak v češtině tak v angličtině a lze jej nalézt na http://indikatory.env.cz .