Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Některé starší projekty, které byly realizovány v Centru:

2000–2001 – Projekt financovaný MŽP ČR VaV/310/2/00 „Metodika hodnocení environmentálního výkonu a přepovědi jeho vývoje pomocí analýzy materiálových (a energetických toků) (včetně skrytých toků)”.

1997–2001 – Projekt financovaný UNDP “Towards Sustainability: The Czech Republic. Building National Capacities for Sustainable Development“.

1999–2001 – Projekt financovaný EU "Strengthening the Czech Republic’s Preparation for Integration into the EU with Regard to the Environment"

1998–1999 – Projekt financovaný MŽP ČR “Kvantifikace ekologických škod včetně jejich racionální internalizace“.

1994–1997 – Projekt financovaný UNDP a MŽP ČR “Economic Information and Instruments for Sustainable Development of the Czech Republic”.

1994–1995 – Projekt financovaný PHARE  ”Environmental education for sustainable development”.