Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

GP402/07/P484 Teoretická analýza regulace dopravy

Donor

Grantová Agentura ČR

Doba trvání projektu

leden 2007–prosinec 2008

Koordinátor projektu v Centru

Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, Ph.D.

Popis projektu

Projekt se zaměřuje na teorii a empirickou evidenci v oblasti optimální regulace osobní dopravy. Pokouší se tak přispět k lepšímu porozumění problematiky regulace dopravy s využitím konzistentního metodologického rámce ekonomie blahobytu. Projekt podává přehled o posledním vývoji v dané oblasti a rozšiřuje některé nejnovější mikroekonomické modely, přičemž vybrané z nich dále kalibruje na podmínky České republiky. Projekt se věnuje analýzám na lokální úrovni (optimální ceny dopravy v městských oblastech), na národní úrovni (kvantifikace hodnoty cestovního času pro Českou republiku, odhady ztráty mrtvé váhy) a na mezinárodní úrovni (analýza faktorů, které ovlivňují výběr dopravního prostředku ve vybraných evropských městech).

Výstupy

Výstupy projektu v systému RIV