Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

IP NEEDS: New Energy Externalities Development for Sustainability

Webové stránky projektu

Donor

Evropská Komise, 6. Rámcový program (INTEGRATED PROJECT)

Doba trvání projektu

2004–2009

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.

Partneři projektu

Konsorcium NEEDS tvoří 66 partnerů z 26 zemí (ze 12 členských států z EU-15, 9 nových členských států EU, 3 středozemních zemí a 2 z jiných zemí světa) - podrobný seznam viz zde.

Jednotlivé výzkumné směry projektu a celkový projekt koordinuje 9 koordinátorů, mezi nimiž figuruje i Centrum pro otázky životního prostředí, které má na starosti směr RS1D: Rozšíření geografického pokrytí současných znalostí o externalitách z energetiky.

Popis projektu

Hlavním cílem IP NEEDS je zhodnotit celkové náklady a přínosy (přímé i externí) energetických politik a budoucích energetických systémů jak na úrovni jednotlivých zemí, tak pro rozšířenou Evropu. Projekt se zaměřuje na

i) rozvinutí a zdokonalení metody kvantifikace externích nákladů pro technologie výroby a konverze, jako i užití energie zahrnující posouzení celého životního cyklu (LCA),

ii) rozšíření aplikace posouzení nákladů a přínosů a LCA na nové technologie a nové země,

iii) zahrnutí těchto informací do politik a tvorby scénářů včetně modelování energetických scénářů.

IP NEEDS je rozdělen na 8 výzkumných směrů:

1a) LCA nových energetických technologií,

1b) Nové a zlepšené metody odhadu externích nákladů konverze energie

1c) Externality spojené s těžbou a dopravou energií

1d) Rozšíření geografického pokrytí současných znalostí o externalitách v energetice

2a) Modelování strategií internalizace, včetně tvorby scénářů

2b) Roadmap energetických technologií a perspektivy stakeholdrů

3a) Přenositelnost a zobecnění

3b) Diseminace/komunikace

Centrum pro otázky životního prostředí UK: 

i) se podílelo na zlepšení metody ocenění dopadů na lidské zdraví (RS1b WP6),

ii) koordinovalo aplikaci metody ExternE pro výpočet externích nákladů v energetice v 9 zemích střední a východní Evropy a zemích Severní Afriky (RS1d),

iii) se podílelo na výzkumu přenositelnosti a zobecnění výsledku kvantifikace a analýze nákladů a přínosů (RS3a),

iv) jako jeden ze stream lídrů se podíelo na integraci postupů řešení a výsledků IP projektu.

Výstupy

Více informací o „ExternE project series“, včetně použitých metod a výsledků naleznete na http://www.externe.info.