Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

 

1F43E/045/210 Analýza potřeb budování cyklistické infrastruktury v ČR (Cycle 21)

Webové stránky projektu

Donor

Ministerstvo dopravy ČR

Doba trvání projektu

duben 2004–prosinec 2008

Koordinátor projektu v Centru

Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, Ph.D.

Popis projektu

Jedná se o první výzkumný projekt svého druhu, mapující komplexně problematiku cyklistické infrastruktury. Významným prvkem celého projektu je pak důraz na informovanost. Zřízení informačního portálu výzkumného projektu by mělo posílit pozici cyklistiky v celkovém dopravním systému. Výstupy výzkumného projektu jsou nejen významným materiálem pro naplňování Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, která je součástí připravované Nové dopravní politiky, ale i nezbytnou on-line knihovnou poznatků z oblasti cyklistické dopravy.

Role Centra pro otázky životního prostředí při rozvoji projektu spočívala ve zpracování analýzy nákladů a přínosů cyklistické infrastruktury ve vybrané městské aglomeraci, které bude předcházet sociologické šetření dopravního chování obyvatel. Dále je Centrum zodpovědné za zpracování studie možností financování výstavby cyklistické infrastruktury v ČR.

Výstupy

Výstupy v systému RIV

Výstupy na webových stránkách projektu