Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

MATISSE: Methods and Tools for Integrated Sustainability Assessment matisse_neu 

Donor

Evropská komise, 6. rámcový program

Doba trvání projektu

duben 2005–srpen 2008

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Jan Kovanda

Partneři projektu

Projektu se účastní 21 evropských výzkumných institucí - viz seznam zde.

Popis projektu

V rámci projektu je vytvářen koncepční rámec a metodika pro integrované hodnocení udržitelnosti. Tato metodika je vystavena na základě nástrojů použitelných pro integrované hodnocení, a to jak stávajících (například hodnocení nákladů a přínosů či analýza materiálových toků), tak nově vyvinutých. Důležitou roli v tomto procesu hraje využití modelů a tvorba scénářů.

Metodika je testována v rámci 4 případových studií zaměřených na problematiku nakládání s vodami, využití území, spotřebu surovin a dematerializaci a politiku zavádění palivových článků v automobilovém průmyslu.

Všechny části projektu jsou řešeny za účasti zainteresovaných aktérů, kterými jsou jak politici, tak zástupci průmyslu, nevládních organizací i širší veřejnosti. Tato účast je považována za klíčovou, neboť by měla přispět k přijetí vyvinuté metodiky všemi těmito aktéry.

Centrum v rámci projektu přispívá k případové studii o spotřebě surovin a dematerializaci.

 

Výstupy

BARKER, Anthony, BOHUNOVSKY, Lisa, JÄGER, Jill, KOVANDA, Jan, van de SAND, Isabel. Using Environmental Tax Reform to Support Sustainable Development in Transition Economies: the case of the Czech Republic. Working paper 19/2008.

van de SAND, Isabel, MARKOŠOVÁ, Katarína, KOVANDA, Jan, SCHÜTZ, Helmut, BRINGEZU, Stefan. Comparison of material use and resource intensity of the Czech Republic, Germany, EU-15. Analysis of the input structure and major trends of the physical economy between 1991 and 2000. Working paper 13/2007