Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

VERHI-Children: Valuation of Environment-Related Health Impacts: Accounting for Differences Across Age, Latency and Risk Categories with a Particular Focus on Children verhi

Webové stránky projektu

Donor

Evropská komise, 6. rámcový program

Doba trvání projektu

2006–2008

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Milan Ščasný

Partneři projektu

Na projektu pracují tři týmy pod dohledem Poradní skupiny:

  • University of East Anglia (Ian Bateman, Silvia Ferrini a Graham Loomes)
  • Fondazione Eni Enrico Mattei (Anna Alberini a Aline Chiabai)
  • Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (Milan Ščasný a Markéta Braun Kohlová)

Kromě toho na přípravě metod projektu spolupracovali tři mezinárodně uznávaní odborníci z oblasti ekonomie životního prostředí a zdraví: Dr. Ståle Navrud, Dr. James Hammitt a Dr. Alistair Hunt

 Viz seznam partnerů zde.

Popis projektu

Cílem projektu je přispět ke zvažování environmentálních dopadů na zdraví dětí při vytváření politik životního prostředí. Kromě vkladu v podobě rozpracování metod oceňování environmentálních dopadů na zdraví dětí by projekt měl přispět k vytvoření regulačních norem, politik, hodnocení rizik a komunikační strategie. Očekávané jsou minimálně tři typy dopadů na výzkum a politickou agendu na úrovni Evropské unie:

  • odhad hodnot specifických pro děti
  • poměr hodnot pro děti a pro dospělé
  • vyhodnocení alternativních metod pro nakládání s těmito faktory a populacemi

Ve třech zemích OECD (Spojené království, Itálie, Česká Republika), jež se vyznačují rozdíly ve významných faktorech, jako systém sociálního pojištění, systém zdravotnictví, společenské obavy o životní prostředí atd. byl proveden původní průzkum. Jeho cílem bylo zjistit odhady ochoty platit za snížení rizika zdravotních problémů pro populace dospělých a dětí a umožnit mezinárodní srovnání.

Výstupy

Výsledky projektu byly prezentovány na mezinárodní konferenci "Valuation of Environment-Related Health Impacts" (Oceňování environmentálních dopadů na zdraví), která se konala 17.-18. září 2009 v Praze. Konference se účastnili jak přední experti v oblasti výzkumu oceňování environmentálních dopadů na zdraví, tak relevantní pracovníci státní správy.

Alberini, Anna, Ščasný, Milan.Context and the VSL: Evidence from a Stated Preference Study in Italy and Czech Republic. Working Paper 66.2010. FEEM Working Papers Series.