Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

SPII4I1/52/07 Modelování dopadů environmentální daňové reformy: II. etapa EDR

Donor

Ministerstvo životního prostředí  ČR

Doba trvání projektu

listopad 2007–prosinec 2010

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.

Partner projektu

prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je analyzovat dopady zavedení daní na energie, respektive daně na CO2 v rámci tzv. ekologické daňové reformy v České republice, konkrétně navržené v rámci její tzv. druhé etapy (2010-2013). Pro tento účel budou vytvořeny dílčí a makroekonomické modely vycházející z teorie a podpořené směrováním výzkumu v předmětné oblasti ve světě. S využitím ekonometrického modelu a modelu všeobecné rovnováhy budou predikovány dopady zdanění energií a ekologické daňové reformy na ekonomiku, odvětví, domácnosti, spotřebu energií a životní prostředí (emise). Dílčím cílem projektu je také poskytnout vědecky podloženou argumentaci pro možné varianty zavedení nových daní respektive transformaci stávajících nástrojů regulace v oblasti ochrany ovzduší a změny klimatu. Součástí projektu bude zhodnocení stávající regulace v oblasti ochrany ovzduší a změny klimatu včetně návrhu transformace stávajících ekonomických nástrojů v této oblasti.

Výstupy

Máca, Vojtěch. New Guidelines of the EU Commission on Environmental State Aid: Who Will Gain and Who Will Lose?. Common Law Review, 2009, č. 11, ISSN 1213-4678.

 

ŠČASNÝ, Milan, et al. Modelování dopadů environmentální regulace : Sborník z konference : Praha, 2. prosinec 2010. 1. vyd. Praha : Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 2010. 28 s. ISBN 978-80-87076-15-6.

 

Mezinárodní konference „Assessing The Impacts Of Environmental Regulation By Macroeconomic Models" (Praha, 23.-24.11. 2009)

 

Seminář "Modelování a nástroje pro udržitelnou dopravu" (Praha, 16.9.2010)

 

Konference "Modelování dopadů environmentální regulace" (Praha, 2.12.2010)

 

Výstupy v systému RIV