Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

IP EXIOPOL: A New Environmental Accounting Framework Using Externality Data and Input-Output Tools for Policy Analysis

Webové stránky projektu

Cílem tohoto projektu je zaprvé  koordinace kvantifikace externích nákladů nakládání s odpady, průmyslu a zápachu. Dále je to analýza vztahu ekonomického výkonu a externalit z emisí testováním EKC pro země střední Evropy. A konečně je cílem ocenění zdravotních dopadů pro účely kvantifikace externalit.

Donor

Evropská komise, 6. rámcový program, priorita 6.3 Globální změna a ekosystémy

Doba trvání projektu

březen 2007–březen 2010

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.

Partneři projektu

Projekt zahrnuje celkem 38 univerzit a výzkumných center v Evropě, Číně a Indii - viz seznam.

Popis projektu

Cíle projektu jsou následující:

  • shromáždit a vytvořit nové odhady externalit klíčových environmentálních dopadů v Evropě
  • vytvořit input-outup rámec rozšířený o environmentální složku, v němž je zahrnuto co nejvíc z výše zmíněných odhadů, což umožní vytvořit odhady environmentálních dopadů a externích nákladů různých ekonomických aktivit podle sektorů, různých aktivit konečné spotřeby a spotřeby zdrojů v rámci EU
  • aplikovat výsledky těchto odhadů externalit a rozšířené input-output analýzy na analýzu důležitých politických otázek, jako i ke zhodnocení významu a dopadu předchozích výzkumů externalit na politické rozhodování v rámci EU

Pro tak široké pole výzkumu s tolika partnery bylo zvoleno několik priorit a projekt byl uspořádán do vzájemně se podporujících 6 modulů:

Modul I: Strategie a institucionální ukotvení

koordinátor: The Netherlands Organisation For Applied Scientific Research - TNO

Modul II: Odhady externalit: rozšíření stávajících a vytvoření nových odhadů

koordinátor: Fondazione Eni Enrico Mattei - FEEM

Modul III: Vytvoření podrobného modelu input-output modelu EU-25 rozšířeného o environmentální aspekty

koordinátor: The Netherlands Organisation For Applied Scientific Research - TNO

Modul IV: Aplikace pro analýzu politiky a přesahy poznatků

koordinátor: The Netherlands Organisation For Applied Scientific Research - TNO

Modul V: Diseminace, školení a geografické rozšíření

koordinátor: Fondazione Eni Enrico Mattei - FEEM

Modul IV: Koordinace a management

koordinátor: Fondazione Eni Enrico Mattei - FEEM

COŽP UK je aktivní v modulu IV, v pracovní oblasti IV.5 Překonávání překážek internalizace externalit v rozšířeném geografickém záběru. Konkrétně se jeho výzkumníci podílejí na pracovních balících:

  • IV.5a: Externality spojeny se změnami v makroekonomické struktuře
  • IV.5b: Faktory účinné internalizace a doporučení pro politiky   

Výstupy

Výstupy v systému RIV

[1] ŠČASNÝ, Milan. Analysis of driving forces for external costs associated with airborne pollution in CEEC transition countries. Výzkumná zpráva. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009

[2] BRABCOVÁ, Eva, PÍŠA, Vítězslav, ŠČASNÝ, Milan. Preliminary Report on the survey of gaps in economic knowledge with respect to fiscal consequences of internalisation and identification of relevant macroeconomic variables. Výzkumná zpráva. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009