Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

SP/4I2/210/07 Monitorování a hodnocení vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností prostřednictvím Situační zprávy

Donor

Ministerstvo životního prostředí ČR

Doba trvání projektu

srpen 2007–prosinec 2011

Koordinátor projektu v Centru

PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D.

Popis projektu

Hlavním výstupem projektu je každoročně připravovaná Situační zpráva, která slouží pro komunikaci klíčových trendů Strategie udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím indikátorů udržitelného rozvoje. Projekt se soustředí na rozvoj metodologie sestavování vybraných indikátorů, a to zejména indikátorů energo-materiálových toků a indikátorů biodiverzity.

Výstupy

Weinzettel, Jan,  Kovanda, Jan. Application of life cycle based coefficients for imports in environmentally extended input output models. In IIOMME 2008 Book of Abstracts, 2008, s. 99-99.

!-- Pořadové číslo: 2/8 -->Weinzettel, Jan,  Kovanda, Jan. Estimating raw material equivalents using input output model with integrated life cycle inventory data. In ConAccount 2008 Urban metabolism: measuring the ecological city Book of Abstracts, Praha: COŽP UK, 2008, s. 48-48, ISSN 978-80-87076-11-8.!-- Pořadové číslo: 3/8 --> 

Kovanda, Jan,  Hák, Tomáš (eds.). Situační zpráva ke strategii udržitelného rozvoje České republiky, 1. vyd., Praha: MŽP, 2009.s. 47-50, ISBN 978-80-7212-488-6.

Kovanda, Jan a  Hák, Tomáš. Changes in Materials Use in Transition Economies. Journal of Industrial Ecology, 2008, roč. 2008, č. 5/6, s. 721-738, ISSN 1088-1980.

Moldan, Bedřich a  Hák, Tomáš. Environment in the Czech Republic: A positive and rapid change. Environmental Science & Technology, 2007, roč. 41, č. 2, s. 358-362, ISSN 0013-936X.

Výstupy v systému RIV