Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

1D10/15/II/04 Metody hodnocení environmentálních dat, informací a indikátorů

Donor

Ministerstvo životního prostředí ČR, Program 1D -Životní prostředí a ochrana přírodních zdrojů (Národní program výzkumu) (2004-2009)

Doba trvání projektu

říjen 2004–prosinec 2006

Koordinátor projektu v Centru

PaedDr. Tomáš Hák

Partneři projektu

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze

Popis projektu

Cílem projektu je vyvinout a navrhnout efektivní systém hodnocení environmentální situace, tj. hnacích sil zátěže, stavu a dopadů na životního prostředí prostřednictvím indikátorů. Tento systém přispěje ke zlepšení informování veřejnosti, veřejné správy apodnikatelské sféry, tak aby se k těmto skupinám dostávaly informace pro ně významné, spolehlivé a včasné (tedy v době, kdy jsou z hlediska rozhodovacího procesu zapotřebí). Indikátory přinesou relevantní informace, na jejichž základě bude možno provést efektivní opatření.