Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Conceptual Framework for Measuring the Environmental Impact of the Use of Natural Resources and Products

Cílem projektu je na základě analýzy materiálových toků navrhnout indikátory dopadu společnosti v EU na životní prostředí a přírodní zdroje na celém světě.

Conceptual Framework for Measuring the Environmental Impact of the Use of Natural Resources and Products

Cílem projektu je na základě analýzy materiálových toků navrhnout indikátory dopadu společnosti v EU na životní prostředí a přírodní zdroje na celém světě.

Donor

EUROSTAT

Doba trvání projektu

2009-2010

Koordinátor projektu v Centru

Jan Weinzettel

Partneři projektu

IFUE (Institut für Energie- und Umweltforschung, Heidelberg) - koordinátor projektu

SSG (Sustainable Solutions Germany - Consultants, Wiesbaden)

Popis projektu

Tento projekt navazuje na předchozí aktivity v oblasti analýzy materiálových toků na makroekonomické úrovni. Cílem je vyhodnocení environmentálních dopadů vyvolaných konečnou spotřebou Evropské Unie (EU).

Řešení projektu se skládá ze tří fází:

  1. kvantifikace přírodních zdrojů, které byly užity pro výrobu produktů domácí konečné spotřeby EU;
  2. kvantifikace dopadů z užití jednotlivých přírodních zdrojů;
  3. vytvoření jednoho dopadového indikátoru.

Důraz je kladen na kvantifikaci přírodních zdrojů, které vstoupily do ekonomického systému mimo EU, a rozdělení celkových surovinových ekvivalentů konečné spotřeby EU mezi domácí spotřebu a vývoz.