Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

PASHMINA: PAradigm SHifts Modelling and INnovative Approaches

bozza_logo_3a-banner_smallWebové stránky projektu

Cílem projektu je ukázat, že na globální změny lze lépe reagovat z dlouhodobého hlediska (2030-2050). To bude dosaženo pomocí vypracování nástrojů - nové generace modelů a indikátorů se zvýšenou schopností zohlednit interakce mezi ekonomikou a životním prostředím, posuny paradigmat ve vztazích mezi energiemi, dopravou a životním prostředím a mezi využitím území a funkcemi území.

Donor

Evropská komise, 7. Rámcový program

Doba trvání projektu

2009 - 2012

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.

Partneři projektu

Projekt zahrnuje celkem 11 výzkumných institucí v Evropě:

 • Istituto di studi per l'integrazione dei sistemi (ISIS) z Itálie
 • Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) z Rakouska
 • Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze (COŽP UK)
 • Agencia estatal consejo superior de investigaciones científicas (CSIC) ze Španělska
 • Enerdata SA z Francie
 • Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) z Itálie
 • Internationales Institut für angewandte Systemanalyse (IIASA) z Rakouska
 • Kiel Institute for the World Economy (IfW) z Německa
 • MCRIT ze Španělska
 • Société de Mathématiques Appliquées et de Sciences Humaines (SMASH) z Francie
 • Aarhus Universitet (AU) z Dánska

Popis projektu

Cílem projektu je ukázat, že na globální změny lze lépe reagovat z dlouhodobého hlediska (2030-2050). To bude dosaženo pomocí vypracování nástrojů - nové generace modelů a indikátorů se zvýšenou schopností zohlednit interakce mezi ekonomikou a životním prostředím, posuny paradigmat ve vztazích mezi energiemi, dopravou a životním prostředím a mezi využitím území a funkcemi území.

Mezi cíle tohoto projektu patří:

 1. vypracování vysvětlujících scénářů (kvalitativní scénáře) možností budoucích globálních změn do roku 2030 a do roku 2050, doplněných o kvantitativní analýzu klíčových indikátorů rozvoje (HDP, kvalita života atd.) pomocí globálních dlouhodobých meta-modelů (WP1)
 2. analýza důsledků posunů paradigmat ve vztazích mezi energiemi, dopravou a životním prostředím vzhledem k funkcím měst: bydlení, mobilita, rekreace atd.  (WP2)
 3. analýza možných posunů ve využití území a funkcích území vzhledem k zemědělství, lesnictví a obecněji k ekosystémovým službám: např. biopaliva, biodiverzita, ekosystémový metabolismus atd. (WP3)
 4. vypracování nové generace globálních indikátorů a modelů na základě již existujícího účetnictví udržitelnosti a obecných rámců rovnovážných modelů a jejich úpravy do podoby citlivější na posun paradigmat v dlouhodobé perspektivě (WP4)
 5. pilotní zhodnocení možných adaptačních a mitigačních strategií reagujících na různé změny paradigmatu, přičemž se vyhodnocuje nutnost kompromisů mezi nimi (WP5).
 6. vypracování srovnávacího vyhodnocení pokroku dosaženého u modelů pomocí projektu PASHMINA a rozšíření těchto závěrů v rámci vědecké obce a mezi stakeholdery pomocí inovativních diseminačních nástrojů (virtuální knihovna, wiki-web nástroje, webGIS aplikace) a dalších aktivit (WP6).

Informace o projektu poskytuje Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.