Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

CASES: Cost Assessment for Sustainable Energy Systems

Webové stránky projektu

Donor

Evropská komise, 6. rámcový program

Doba trvání projektu

květen 2006–září 2008

Koordinátor projektu v Centru

Ing. Jan Melichar, Ph.D.

Partneři projektu

Projekt zahrnuje celkem 26 výzkumných a vzdělávacích institucí zejména z Evropy, ale i z jižní Ameriky a Asie - viz seznam.

Popis projektu

Cílem projektu bylo shromáždit koherentní a podrobné odhady externích a interních nákladů produkce energie z různých zdrojů energie na národní úrovni pro 25 zemí Evropské Unie a pro některé země mimo Evropskou Unii v souladu s energetickými scénáři do roku 2030.

Dále si projekt kladl za cíl vyhodnotit možnosti politických opatření ke zvýšení efektivity spotřeby energie s ohledem na data o celkových nákladech.

Konečně bylo cílem též zprostředkovat výsledky výzkumu producentům a spotřebitelům energie a politikům prostřednictvím několika akcí. 

Projekt byl rozdělen do 13 pracovních balíků, COŽP UK pracovalo zejména na pracovním balíku 6 "EU national level cost estimates (odhady nákladů na národní úrovni v rámci EU)".

Výstupy

Výstupy naleznete na stránkách projektu.