Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Mobidays: Sustainable Mobility Days

Webové stránky projektu

Donor mobidays

Evropská Komise, 6. Rámcový Program

Doba trvání projektu

leden 2007–červen 2009

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. et Mgr. Vojtěch Máca, Ph.D.

Partneři projektu

Interuniversity Research Centre for Sustainable Development- Energy and Environment Group, University of Rome “La Sapienza” (CIRPS), Energy Futures Lab, Imperial College London (ICL), Center for Innovation, Technology and Policy Research, IN+, IST Instituto Superior Tecnico, Lisbon (IST)

Popis projektu

Projekt Mobidays měl za cíl nalézt silné a slabé stránky hlavních výzkumných a demonstračních projektů týkajících se udržitelné mobility v Evropě i mimo ní. Vedle toho měl projekt zjistit, zda výsledky vybraných evropských projektů dosáhly uplatnění na trhu, zároveň poskytuje příležitost k další diseminaci těchto výsledků.

Pro zkoumání, diskutování a diseminaci dosažených výsledků a potřebných zlepšení v oblasti udržitelné povrchové dopravy, identifikoval projekt tři hlavní oblasti: socio-ekonomické aspekty, infrastrukturu a vozidla. V rámci projektu byly uspořádány tři konference - jedna byla věnována prvnímu tématu, druhá pak zbývajícím dvěma tématům. Obě konference především diskutovaly projekty financované Evropskou komisí. Závěrečná konference byla zaměřena na hlavní evropské a mimoevropské demonstrační projekty k udržitelné mobilitě, a tak oslovila i hlavní aktéry mimo oblast Evropy. Současně byly představeny hlavní závěry z předchozích konferencí.

Projektový tým se sestává z univerzit reprezentujících čtyři hlavní města: Prahu, Londýn, Lisabon a Řím.
Akce měly za cíl podpořit diskusi o udržitelné dopravě, zainteresovat jak odborníky, tak i zástupce veřejné správy, média a širokou veřejnost.

Konference poskytly jednak příležitost pro odborníky k výměně poznatků získaných v realizovaných projektech, ale zároveň poskytly příležitost k posílení vazby mezi odborníky a zbytkem společnosti, která ve výsledku hraje rozhodující úlohu v přiblížení k udržitelnému dopravnímu systému.

Výstupy

Mezinárodní konference "Socioekonomické bariéry udržitelné dopravy" (Praha, 18.6.2007)

BRŮHOVÁ-FOLTÝNOVÁ, Hana, MÁCA, Vojtěch. Evropský výzkum socioekonomických překážek udržitelné mobility. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze, 2007. 37 s. ISBN: 978-80-87076-05-7. 

BRŮHOVÁ-FOLTÝNOVÁ, Hana, MÁCA, Vojtěch.  European research on socio-economic barriers to sustainable mobility. A text prepared for the first Mobidays – Sustainable Mobility Days – conference in Prague, June 18, 2007. Prague: Charles University Environment Centre in Prague, 2007. ISBN: 978-80-87076-04-0

Další výstupy naleznete na webových stránkách projektu.