Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

logo-3-LENSUS3-LENSUS: Lifelong Learning Network for Sustainable Development

Cíle projektu jsou následující:

  1. propojení univerzit a různých jiných aktérů na regionální úrovni do vzdělávacích sítí a
  2. vytovření kapacit pro podporu existujících a rozvoje nových regionálních vzdělávacích sítí a Regionálních center expertizy.

3-LENSUS: Lifelong Learning Network for Sustainable Development logo-3-LENSUS

Webové stránky projektu

Cíle projektu jsou následující:

1) propojení univerzit a různých jiných aktérů na regionální úrovni do vzdělávacích sítí a

2) vytovření kapacit pro podporu existujících a rozvoje nových regionálních vzdělávacích sítí a Regionálních center expertizy.  

Donor

Evropská Komise, Program celoživotního vzdělávání

Trvání projektu

únor 2009-prosinec 2010

Koordinátor projektu v COŽP UK

Andrew Barton, M.IntSt. 

Partneři projektu

Projekt zahrnuje celkem 5 univerzit a 1 Regionální centrum expertizy v Evropě - viz seznam.

Popis projektu

Cíle projektu jsou následující:

1) propojení univerzit a různých jiných aktérů na regionální úrovni do vzdělávacích sítí a

2) vytovření kapacit pro podporu existujících a rozvoje nových regionálních vzdělávacích sítí a Regionálních center expertizy.

První obecný cíl má být dosažen prostřednictvím:

  • podpory znovuoživení COPERNICUS Aliancie a vytvoření příležitostí k výměně mezi institucemi vyššího vzdělávání, regionálními vzdělávacími sítěmi a Regionálními centry expertizy
  • vytvoření otevřené databázy příkladů inovativních praktik v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj, která by fungovala jako zdroj inspirace, propojení do sítí a podpory
  • vytvoření prototypu virtuálního Evropského vzdělávacího prostoru pro udržitelný rozvoj, složeného z technologických, organizačních a vzdělávacích součástí 

Druhý obecný cíl má být dosažen prostřednictvím:

  • vytvoření a implementace programu seminářů pro účastníky z akademické obce i mimo ní, kteří se zajímají o regionální vytváření sítí a přístupy Regionálních center expertizy
  • vytvoření Příručky nejlepších příkladů inovativních praktik regionálního vzdělávání pro udržitelný rozvoj různých stakeholderů se zvláštním zřetelem k roli univerzit v tomto procesu