Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

HEIMTSA_LOGO_smallHEIMTSA: Health and environment integrated methodology and toolbox for scenario assessment

Cílem projektu je vytvořit a aplikovat metodiku pro integrované posouzení environmentálních a zdravotních dopadů různých scénářů politiky na evropské úrovni.

HEIMTSA: Health and environment integrated methodology and toolbox for scenario assessment

HEIMTSA_LOGO_small

Webové stránky projektu 

Cílem projektu je vytvořit a aplikovat metodiku pro integrované posouzení environmentálních a zdravotních dopadů různých scénářů politiky na evropské úrovni.

Donor

Evropská komise, 6. rámcový program, priorita 6.3 Globální změna a ekosystémy

Doba trvání projektu

únor 2007–leden 2011

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.

Partneři projektu

Projekt zahrnuje celkem 21 výzkumných institucí v Evropě koordinovných Institutem pro pracovní medicínu (Institute of Occupational Medicine - IOM) - viz seznam.

Popis projektu

Cíle projektu jsou následující:

  • vytvořit metodiku pro analýzu zdravotních dopadů a analýzu přínosů a nákladů za účelem vyhodnocení celkových environmentálních a zdravotních dopadů způsobených vypouštěním látek a sloučenin do prostředí ze všech relevantních lidských aktivit  v rámci Evropy
  • vytvořit relevantní modulární systém integrovaného hodnocení k použití na úrovni EU-30 (včetně Švýcarska, Norska a přistupujících zemí)
  • aplikovat výsledky tohoto integrovaného hodnocení v rámci realistických politických scénařů na evropské úrovni
  • vytvoření kapacit pro analýzu zdravotních dopadů a přínosů a nákladů v rámci Evropy

Modul 1: Infrastruktura

WP 1.1 Propojení s jinými projekty

WP 1.2 Vyhodnocení nejistoty

WP 1.3 Zmapování dopadů: vyhodnocení úrovně zdraví

Modul 2: Od emisí k expozicí lidí emisím

WP 2.1 Modelování expozice populace na základě scénářů

WP 2.2 Kvantifikace koncentrací látek a sloučenin v různých složkách životního prostředí

Modul 3: Od expozice lidí po zdravotní dopady na lidi

WP 3.1 Rizikové funkce pro dráhy dopadu v rámci jedné složky životního prostředí

WP 3.2 Rizikové funkce pro dráhy dopadu v rámci různých složek životního prostředí a jejich kombinací

WP 3.3 Přirozené pozadí chorob a onemocnění

Modul 4: Monetární oceňování

WP 4.1 Současné paradigma - ochota platit

WP 4.2 Rozšíření současného paradigmatu

Modul 5: Integrace a aplikace

WP 5.1 Vytvoření scénářů

WP 5.2 Vytvoření systému integrovaného hodnocení

WP 5.3 Aplikace systému integrovaného hodnocení na scénáře politiky

Modul 6: Diseminace informací a školení

WP 6.1 Diseminace poznatků

WP 6.2 Interní školení

WP 6.3 Externí školení

Modul 7: Vědecká integrace poznatků a projektové řízení

WP 7.1 Vědecká integrace poznatků

WP 7.2 Projektové řízení

COŽP UK je aktivní v Modulu 4: Monetární oceňování.

Výstupy

Výstupy na stránkách projektu