Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

GA205/08/1475 Analýza nároků socioekonomického metabolismu ČR na energie, materiály a území z pohledu historického vývoje

 Cílem projektu je zhodnotit udržitelnost využívání ekosystémové produkce v České republice na základě historického vývoje. Vyjádření změn nároků na území a změn spotřeby energie v dlouhodobém časovém horizontu napomůže zodpovězení otázek, nakolik jsou stávající vzorce spotřeby biomasy, produktivní plochy a energie udržitelné a nakolik jsou biomasa a fosilní paliva vzájemně nahraditelnými zdroji energie.

 GA205/08/1475 Analýza nároků socioekonomického metabolismu ČR na energie, materiály a území z pohledu historického vývoje

Donor

Grantová agentura ČR

 

Doba trvání projektu

leden 2008–prosinec 2010

 

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Miroslav Havránek

 

Popis projektu

Cílem projektu je zhodnotit udržitelnost využívání ekosystémové produkce v České republice na základě historického vývoje. Vyjádření změn nároků na území a změn spotřeby energie v dlouhodobém časovém horizontu napomůže zodpovězení otázek, nakolik jsou stávající vzorce spotřeby biomasy, produktivní plochy a energie udržitelné a nakolik jsou biomasa a fosilní paliva vzájemně nahraditelnými zdroji energie.

Pro zodpovězení těchto otázek budou využity metodické přístupy environmentálního účetnictví, zejména analýzy energetických a materiálových toků a analýzy přivlastňované produkce a ekologické stopy. Předpokládaným výstupem jsou časové řady ukazatelů environmentální udržitelnosti ilustrujících vývoj nároků na produkci ekosystémů a energii v posledních asi 150 letech. Tato časová řada umožní interpretaci hlavních mezníků udržitelnosti v procesu industrializace společnosti a podnítí výzkum v souvisejících oblastech, mj. v oblasti studia dlouhodobých změn biodiverzity a scénářích energetické soběstačnosti.

 

Výstupy

HAVRÁNEK, Miroslav. Emise skleníkových plynů: města a regiony. Prezentace na konferenci "Udržitelný rozvoj měst : Teorie, praxe, hodnocení, prezentace", Jablonec nad Nisou, 25.-26.5.2010 

KENNEDY, Christopher, STEINBERGER, Julia, GASSON, Barrie, HANSEN, Yvonne, HILLMAN, Timothy, HAVRÁNEK, Miroslav, PATAKI, Diane, PHDUNGSILP, Aumnad, RAMASWAMI, Anu, VILLABA MENDEZ, Gara. Greenhouse Gas Emissions from Global Cities. Environmental Science and Technology. 2009, vol. 43, is. 19, pp. 7297-7302

 

KENNEDY, Christopher, STEINBERGER, Julia, GASSON, Barrie, HANSEN, Yvonne, HILLMAN, Timothy, HAVRÁNEK, Miroslav, PATAKI, Diane, PHDUNGSILP, Aumnad, RAMASWAMI, Anu, VILLABA MENDEZ, Gara. Methodology for inventorying greenhouse gas emissions from global cities. Energy Policy. 2009 (in press) doi:10.1016/j.enpol.2009.08.050

 

KOVANDA, Jan, HÁK, Tomáš. Historical perspectives of material use in the Czechoslovakia. Journal of Industrial Ecology(Draft).

 

KOVANDA, Jan, WEINZETTEL, Jan.Breaks in trends of material flow indicators in the Czech Republic. Poster na konferenci Transitions Toward Sustainability, 21-24 June 2009 Calouste Gulbenkian Foundation, Lisbon, Portugal.

 

VAČKÁŘ, David, HAVRÁNEK, Miroslav. Energy flows and biomass appropriation in Czechia during 20th century. Biomass and Bioenergy(Draft)