Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

SP/4I2/141/08 Monitorování a hodnocení vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností prostřednictvím indikátorů materiálových a energetických toků

Donor

Ministerstvo životního prostředí ČR

Doba trvání projektu

srpen 2008–prosinec 2010

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Jan Kovanda, Ph.D.

Popis projektu

Projekt přispívá k tomu, aby indikátory materiálových toků byly dostupné pro oficiální reporting v ČR i pro reporting ČR vůči mezinárodním organizacím. Jednotlivé dílčí úkoly projektu jsou zvoleny tak, aby byl plně využit potenciál indikátorů materiálových a energetických toků pro monitorování vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností a aby byly řešeny dosud nevyjasněné metodické otázky spojené s jejich sestavováním a interpretací. 

Jednotlivé části projektu se zaměří na:

1) Aktualizaci časových řad indikátorů materiálových a energetických toků,

2) Výpočet indikátorů materiálových a energetických toků pro ekonomické sektory,

3) Strukturální dekompoziční analýzu těchto indikátorů,

4) Kvantifikaci fyzických zásob a predikci budoucích odpadních materiálových toků pro městskou úroveň,

5) Analýzu časového vývoje indikátorů materiálových a energetických toků a

6) Sledování mezinárodního vývoje a reportovacích povinností v dané oblasti.

Výstupy

[1]  Kovanda, Jan. Environmental Economics and Policy: Young Researchers Perspective, 1. vyd., Praha: Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 2008. ISBN 978-80-86709-14-7. Material flow indicators for the Czech Republic: trends, decoupling analysis and uncertainties, s. 165-179

!-- Pořadové číslo: 2/2 -->[2]  Weinzettel, Jan a  Kovanda, Jan. Assessing Socioeconomic Metabolism Through Hybrid Life Cycle Assessment The Case of the Czech Republic. Journal of Industrial Ecology, 2009, roč. 13, č. 4, s. 607-621, ISSN 1088-1980.

Výstupy v systému RIV