Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

TEFSI - Transformation of European Food Systems towards Sustainability by Transnational, Innovative Teaching

Webové stránky projektu

Poskytovatel

EU Erasmus+ Program

Doba trvání projektu

2018 - 2020 (pravděpodobné prodloužení do 2021)

Koordinátor projektu v Centru

Dana Kapitulčinová 

Partneři projektu

Popis projektu

TEFSI podporuje spolupráci 9 evropských univerzit, které vytvářejí, implementují a dále šíří inovativní výukové přístupy, materiály, metody a nástroje vztahující se k různým aspektům udržitelnosti potravinových systémů. Projekt tím zvyšuje povědomí přednášejících na vysokých školách ohledně potřeby zahrnutí udržitelnosti do jejich každodenní výuky v oblastech výživy člověka, potravinářství, zemědělství a dalších relevantních oblastech. 

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

 

Řešitelský tým

Dana Kapitulčinová

Jiří Dlouhý 

logosbeneficaireserasmusleft en