Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Ekonomický potenciál rekreačního využití vodohospodářské soustavy Vltavské kaskády v podmínkách klimatické změny (TAČR Éta, 2019-2022)

Cílem projektu je vyvinout komplexní přístup pro hodnocení ekonomického potenciálu rekreační funkce vodohospodářské soustavy Vltavská kaskáda a jeho vývoj v závislosti na změně klimatu. 

Donor

 Technologická agentura České republiky

Doba trvání projektu

 2019–2022

Koordinátor projektu v Centru

 Kateřina Kaprová

Partneři projektu 

Popis projektu 

Cílem projektu je vyvinout komplexní přístup pro hodnocení ekonomického potenciálu rekreační funkce vodohospodářské soustavy Vltavská kaskáda a jeho vývoj v závislosti na změně klimatu. Výsledky analýzy ekonomického rozměru rekreačního využití Vltavské kaskády a jeho vývoje či ohrožení v závislosti na možné změně klimatu budou v přehledné formě uživatelům dostupné formou softwarové aplikace. Výsledné technické řešení analýzy ekonomického potenciálu rekreačních ploch v závislosti na změně klimatu bude detailně popsáno a diskutováno v Závěrečné výzkumné zprávě a odborném článku.

Hlavní výsledky projektu

  • Software pro interaktivní posouzení rekreačního využití Vltavské kaskády v kontextu vývoje klimatické změny
  • Odborný článek „Vyhodnocení ekonomického potenciálu rekreačního využití vodních děl“
  • Závěrečná výzkumná zpráva

Řešitelský tým COŽP UK

  • Kateřina Kaprová
  • Jan Melichar