Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

MSA - Systémová analýza materiálových toků ČR: Nástroj pro zvýšení analytického potenciálu analýzy materiálových toků na makroekonomické úrovni

Projekt má dva hlavní cíle: 1) analyzovat strukturu a trendy indikátorů materiálových toků na makroekonomické úrovni sestavených pro Českou republiku; 2) vyvinout a aplikovat metodiku pro systémovou analýzu materiálových toků české ekonomiky.

Poskytovatel

Grantová agentura ČR

Doba trvání projektu

 1. 1. 2019–31. 12. 2021

Koordinátor projektu v Centru

Jan Kovanda 

Popis projektu

Projekt aplikuje metody analýzy materiálových toků na makroekonomické úrovni (EW-MFA), ekonometrického modelování a systémové analýzy materiálových toků (MSA). Cílem prvního úkolu je sestavit a analyzovat pro Českou republiku strukturu a trendy indikátory materiálových toků na makroekonomické úrovni. Důraz bude kladen na komplexnější indikátory jako jsou surovinová spotřeba (RMC) a celkový materiálový požadavek (TMR), které zahrnují vtělené materiálové toky. Ve středu zájmu druhého úkolu bude vývoj a aplikace metodiky pro systémovou analýzu materiálových toků české ekonomiky, což povede k rozšíření analytického potenciálu EW-MFA. Druhý úkol bude dále zahrnovat analýzu výsledků MSA se zaměřením na fyzické zásoby ekonomiky, recyklační indikátory a materiálové a emisní intenzity. Druhý úkol dále poskytne praktická doporučení pro aplikaci MSA pro celou ekonomiku v dalších zemích. To bude velmi cenné, protože MSA tohoto rozsahu nebyla dosud zpracována. 

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

 

Výsledky projektu v rámci COŽP