Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Vzdělání pro budoucnost

V roce 1 projektu dojde k mapování učení prostřednictvím umění v ČR pro potenciální obohacení existujícího modelu využívaného aplikačním garantem (viz priloha) a k mapování situace v oblasti VUR kompetencí. Na základě teorie a zkušenosti budeme rozvíjet interdisciplinární udržitelný modul výuky k umění. V roce 2 provedeme pilotní zavedení modulu ve 4 třídách na 2 školách při současném srovnání s kontrolní skupinou. Výstupem bude didaktická pomůcka k udržitelné pedagogice umění ve formě informačních materiálů a on-line audiovizuálních materiálů určených pro školy. Práce studentů bude představena na interaktivní prezentace výsledků projektu a workshopu pro profesionály v oblasti vzdělávání a odbornou veřejnost. Základ kreativního vzdělávacího fóra poskytne odborná rada. 

Poskytovatel

Technologická agentura ČR, program Éta 

Doba trvání projektu

 02/2019–11/2020

Koordinátor projektu v Centru

Laura Henderson

Partneři projektu

 Projekt řeší samostatně COŽP

Popis projektu

V roce 1 projektu dojde k mapování učení prostřednictvím umění v ČR pro potenciální obohacení existujícího modelu využívaného aplikačním garantem (viz priloha) a k mapování situace v oblasti VUR kompetencí. Na základě teorie a zkušenosti budeme rozvíjet interdisciplinární udržitelný modul výuky k umění. V roce 2 provedeme pilotní zavedení modulu ve 4 třídách na 2 školách při současném srovnání s kontrolní skupinou. Výstupem bude didaktická pomůcka k udržitelné pedagogice umění ve formě informačních materiálů a on-line audiovizuálních materiálů určených pro školy. Práce studentů bude představena na interaktivní prezentace výsledků projektu a workshopu pro profesionály v oblasti vzdělávání a odbornou veřejnost. Základ kreativního vzdělávacího fóra poskytne odborná rada. 

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

Projekt synergizuje kreativní učení a vzdělávání pro udržitelný rozvoj, jehož cílem je vytvoření participační a transformativní učení. Projekt je veden Společností pro kreativitu v vzdělávání. Cílem projektů je rovíjet schopnost žáků představit si a představit si alternativní budoucnost a jejich sebepojetí jako change agent v aktivní vytváření spravedlivé, udržitelné společnosti. Teoretický základ projektů vychází z akce kompetence (Jensen a Schack 1997), Lundy Model participace (Lundy, 2007), klíčové kompetence pro udržitelnost (Rieckmann, 2017), a kreativní návyky mysli (Lucas et al, 2013). Cíle vzdělávání jsou hodnoceny procesem akčního výzkumu.

Pedagogický přístup je interdisciplinární projektové učení, kde žáci, učitelé tříd a externí umělci spolupracují po dobu několika měsíců na identifikaci místní výzvy udržitelnosti. Za použití SDG jako nástroj pro analýzu rozvíjejí komplexní a holistické chápání této výzvy. Hodnoty reflexe, kritické myšlení, spolupráce, sebevědomí a locus of control jsou vyvíjeny skrz proces identifikace změn na osobní a sociální úrovni k řešení těchto výzev a představovat si alternativní budoucnost. 

Výsledky projektu v rámci COŽP

  • Mapovací studie - 07-2019
  • Odborná zpráva o interdisciplinárních přístupech ve vzdělávání, umění a udržitelném rozvoji - 07-2019
  • Vědecký veletrh a workshop: umění a vzdělávání pro udržitelný rozvoj - Uspořádání workshopu - 10-2020
  • Didakticka pomucka učení prostřednictvím umění a vzdělávání pro udržitelný rozvoj - 02-2021
  • Syntéza umění a vzdělávání pro udržitelný rozvoj v České republice - Článek v odborném periodiku - 02-2022