Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Zajištění kvality otevřených vzdělávacích zdrojů: jak správně vytvářet a využívat volně dostupné studijní materiály

Cílem projektu je vytvoření a) certifikované metodiky, která bude představovat metodický nástroj pro vytváření otevřených vzdělávacích zdrojů vhodných pro vysokoškolské studium. Dále pak vytvoření metodického portálu, který shrne metodické poznatky pro vytváření OER prostřednictvím série materiálů na dané téma (texty, video, obrázky) a poskytne také interaktivní prostor pro diskuzi uživatelů, popř. tvorbu jejich OER. Na základě metodických poznatků vznikne také volně dostupný online kurz (tzv. MOOC) určený pro pracovníky Univerzity Karlovy i širokou veřejnost, který posílí znalosti a kompetence v oblasti tvorby a využívání online zdrojů. Metodický portál a online kurz budou dostupné i po skončení projektu s cílem podporovat kritické posuzování zdrojů jakožto obranu proti dezinformacím.

Poskytovatel

Technologická agentura ČR, program Éta 

Doba trvání projektu

 01/2019–6/2021

Koordinátor projektu v Centru

 Jana Dlouhá

Partneři projektu

 Projekt řeší samostatně COŽP

Popis projektu

200px Global Open Educational Resources Logo.svgCílem projektu je vytvoření a) certifikované metodiky, která bude představovat metodický nástroj pro vytváření otevřených vzdělávacích zdrojů vhodných pro vysokoškolské studium. Dále pak vytvoření metodického portálu, který shrne metodické poznatky pro vytváření OER prostřednictvím série materiálů na dané téma (texty, video, obrázky) a poskytne také interaktivní prostor pro diskuzi uživatelů, popř. tvorbu jejich OER. Na základě metodických poznatků vznikne také volně dostupný online kurz (tzv. MOOC) určený pro pracovníky Univerzity Karlovy i širokou veřejnost, který posílí znalosti a kompetence v oblasti tvorby a využívání online zdrojů. Metodický portál a online kurz budou dostupné i po skončení projektu s cílem podporovat kritické posuzování zdrojů jakožto obranu proti dezinformacím.

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

  • Metodika zajištění kvality otevřených vzdělávacích zdrojů pro vysokoškolské vzdělávání - 06-2021
  • Analýza OER na UK a posuzování kvality - mapovací studie - 07-2019
  • Příprava aplikační roviny a šetření využitelnosti v rámci kurzů - 09-2019
  • Metodický portál - 12-2020
  • Jak správně vytvářet a využívat otevřené vzdělávací zdroje? (Volně dostupný online kurz - MOOC)  - 03-2021
  • Využívání otevřených vzdělávacích zdrojů v kontextu vysokých škol: situace na Univerzitě Karlově - Článek v odborném periodiku - 11-2020
  • Zajištění kvality otevřených vzdělávacích zdrojů pro vysokoškolské vzdělávání - Uspořádání workshopu - 06-2021

Výsledky projektu v rámci COŽP