Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Webové stránky projektu

Poskytovatel

 Grantová agentura České republiky

Doba trvání projektu

 2018–2020

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Milan Ščasný

Partneři projektu

 

Popis projektu

Projekt vyvíjí soustavu hybridních modelů pro posouzení dopadů regulací v České republice, která konzistentně kombinuje výhody top-down a bottom-up modelovacích přístupů. Hybridní CGE-TIMES model je rozšířen o detailní dopravní a energetické technologie z energetického optimalizačního modelu TIMES a zároveň zohledňuje mikroekonomické zákonitosti obecné rovnováhy. Mimo to jsou oba modely, jak dynamický energeticko-ekonomický CGE model, tak i energeticko optimalizační model TIMES, spojeny s predikčním modulem vozového parku a environmentálních externalit. Přidanou hodnotou projektu je i zaměření na poptávku po energetických službách jako určujícího faktoru spotřeby energie. Soustava hybridních modelů pro posouzení dopadů regulací bude vyvinuta za účelem uceleného a konzistentního posouzení ekonomických, environmentálních a energetických dopadů politik z oblasti environmentální, energetické a dopravní regulace v České republice.

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

Cílem je vyvinutí soustavy hybridních modelů pro posouzení dopadů regulací, která konzistentně kombinuje výhody top-down a bottom-up modelovacích přístupů. Dynamický CGE model a energetický optimalizační model TIMES jsou rozšířeny a propojeny jak navzájem, tak s dopravním a environmentálním modulem.

Výsledky projektu v rámci COŽP