Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Webové stránky projektu

Poskytovatel

 Univerzita Karlova

Doba trvání projektu

 2018-2019

Koordinátor projektu v Centru

Milan Ščasný, nositel projektu je Zuzana Havránková (IES FSV UK)

Partneři projektu

Projekt koordinuje IES FSV UK.

Popis projektu

Projekt má interdisciplinární charakter, v rámci kterého budou ekonomické modely obohacené dalšími vědními přístupy. Nově založená výzkumná skupina REGEC je zamýšlená jako zastřešující centrum, které bude poskytovat platformu pro vědecké pracovníky ze dvou doposud nezávislých pracovišť, vyučující a školící studenty na několika pracovištích UK, s cílem podpořit spolupráci a zvýšit kvalitu vědeckých výstupů. REGEC představuje „start-up“ nástroj s cílem prohloubit znalosti a vědomosti prostřednictvím spolupráce jak v rámci UK, tak mezinárodně. Výzkum se bude týkat spotřebitelské poptávky a analýzy preferencí, se zaměřením na energeticky úsporné chování a tzv. „energy efficiency paradox“. Výzkum REGEC je také zaměřen na rozvoj nových a zlepšování stávajících nástrojů pro modelování ekonomických, distribučních a environmentálních dopadů politik, zahrnujíc model dílčí rovnováhy, analýzu substituce faktorů nebo náklady snižování emisí. 

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

 

Výsledky projektu v rámci COŽP