Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Projekt řeší rozvoj a stabilizaci lidské a procesní infrastruktury pro KTT na UK, tzv. univerzitní inovační sítě UK. Cílem je zvýšit kapacity pro růst objemu a oborového rozsahu aplikace výsledků VaV v praxi. Důraz je kladen na zkvalitnění struktury lidských zdrojů a jejich odborné KTT znalosti. Základ představuje centrála a fakultní skautská pracoviště doplněná o síť kontaktů dovnitř i vně UK. Předpokladem je kontinuální profesní vzdělávání pro zajištění kvalitních služeb dovnitř i vně UK.

Poskytovatel:

Operační program VVV

Doba trvání projektu:

2017–2019

Koordinátor projektu v rámci Centra:

Jiří Dlouhý - technologický skaut

Popis projektu:

Projekt řeší rozvoj a stabilizaci lidské a procesní infrastruktury pro KTT na UK, tzv. univerzitní inovační sítě UK. Cílem je zvýšit kapacity pro růst objemu a oborového rozsahu aplikace výsledků VaV v praxi. Důraz je kladen na zkvalitnění struktury lidských zdrojů a jejich odborné KTT znalosti. Základ představuje centrála a fakultní skautská pracoviště doplněná o síť kontaktů dovnitř i vně UK. Předpokladem je kontinuální profesní vzdělávání pro zajištění kvalitních služeb dovnitř i vně UK. Projekt je koordinován Centrem pro přenost poznatků a technologií UK.

Řešitelský tým :

Projekt je koordinován Centrem pro přenost poznatků a technologií UK

Výstupy:

Vizitky služeb Centra pro otázky životního prostředí

Certifikované metodiky Centra