Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Hlavním cílem projektu je rozvinutí systémové podpory modelovacích nástrojů pro tvorbu a analýzu energetických a environmentálních politik. Hlavním nástrojem je dynamický, energetický makro model dílčí rovnováhy TIMES-CZ české energetiky, který bude rozšířen, zpřesněn a aktualizován a který bude sloužit jako analytický nástroj při tvorbě energetických a environmentálních politik .

Poskytovatel:

TAČR Omega

Doba trvání projektu:

2016–2017

Koordinátor projektu v rámci Centra:

Lukáš Rečka

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je rozvinutí systémové podpory modelovacích nástrojů pro tvorbu a analýzu energetických a environmentálních politik. Hlavním nástrojem je dynamický, energetický makro model dílčí rovnováhy TIMES-CZ české energetiky, který bude rozšířen, zpřesněn a aktualizován a který bude sloužit jako analytický nástroj při tvorbě energetických a environmentálních politik  Další částí projektu je tvorba kontextových scénářů globálního vývoje pro českou energetiku do roku 2050, které budou využity při tvorbě možných scénářů české energetiky. Jedním zvýstupů projektu bude internetová aplikace, která zpřístupní výsledky projektu odborné i široké veřejnosti.

Řešitelský tým :

Lukáš Rečka, Milan Ščasný, Vojtěch Máca

Výstupy: