Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Poskytovatel:

Technologická agentura ČR, Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA, Číslo projektu: TD03000249

Doba trvání projektu:

2016–2017

Odpovědný řešitel za COŽP UK

Ing. Jan Melichar, PhD

Kontaktní osoba:

Jan Melichar, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Spolupracující instituce:

  • ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o.

Popis projektu:

Cílem řešení projektu je navrhnout a na případové studii ověřit nové postupy pro socioekonomické posouzení alternativních způsobů obnovy post-těžební krajiny. Navrhované řešení usiluje o komplexní uchopení problematiky obnovy post-těžební krajiny a integraci přírodovědných a společenskovědních metod a poznatků při zohlednění prostorové a časové dimenze obnovy krajiny a potenciálu využití jejích produkčních a mimoprodukčních funkcí. Výsledkem projektu budou (1) metodika pro hodnocení alternativních způsobů obnovy post-těžební krajiny a (2) specializovaná mapa pro hodnocenou případovou oblast Sokolovské uhelné pánve.

Hlavní výsledky projektu:

1. Metodika pro hodnocení alternativních způsobů obnovy post-těžební krajiny

2. Specializovaná mapa produkčních a mimoprodukčních funkcí rekultivačních ploch pro těžební lokalitu Sokolovské uhelné pánve

Řešitelský tým za COŽP UK:

  • Jan Melichar
  • Markéta Braun Kohlová
  • Kateřina Kaprová
  • Jan Frouz
  • Vojtěch Máca