Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Cílem projektu MinFuture je identifikovat, integrovat a rozvinout odbornost v oblasti globálních materiálových toků a modelování scénářů.

Poskytovatel:

EK - program Horizont 2020

Doba trvání projektu:

2016–2018

Koordinátor projektu v rámci Centra:

Jan Weinzettel

Popis projektu:

Globální nároky na minerály rychle rostou, hnány rychlým růstem populace, urbanizace a množstvím různých aplikací. Globální dodavatelské řetězce spojující těžbu materiálů, dopravu a zpracování surových materiálů se stávají velmi komplexní a dnes zahrnují mnoho aktérů a produktů. Proto je potřeba rozvinout globální platformu, která poskytne transparentnost v existujících přístupech a informačních mezerách ohledně globálních dodavatelských řetězců. 

Řešitelský tým :

Jan Weinzettel

Výstupy:

??