Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Cílem tohoto projektu je analyzovat environmentální důsledky spotřeby evropských domácností. Naším cílem je vyvinout a aplikovat nový koncept pro kvantifikaci poškození biosférické integrity spotřebou domácností, kvantifikovat přivlastnění potenciální zásoby uhlíku v ekosystémech a úbytek biologické rozmanitosti vyplývající z využití zemědělské půdy vtělené do výrobků spotřebovávaných domácnostmi. Aplikujeme statický multi-regionální input-output model s environmentálním rozšířením na kvantifikaci přesunu uvedených environmentálních stop mezinárodním obchodem, analyzujeme obecné rozdíly mezi stopou evropských domácností, propojíme spotřebu konkrétních českých domácností ze statistiky rodinných účtů s globální environmentální stopou a analyzujeme vazby mezi charakteristikami domácností a jejich environmentální stopou. Spolu s dopady na integritu biosféry, biodiverzitu a změnu klimatu se budeme zabývat dopady na užití vody, acidifikaci a užití půdy.

Poskytovatel:

GAČR

Doba trvání:

2017–2019

Koordinátor:

Jan Weinzettel

Kontaktní osoba:

Jan Weinzettel

Popis projektu:

Cílem tohoto projektu je analyzovat environmentální důsledky spotřeby evropských domácností. Naším cílem je vyvinout a aplikovat nový koncept pro kvantifikaci poškození biosférické integrity spotřebou domácností, kvantifikovat přivlastnění potenciální zásoby uhlíku v ekosystémech a úbytek biologické rozmanitosti vyplývající z využití zemědělské půdy vtělené do výrobků spotřebovávaných domácnostmi. Aplikujeme statický multi-regionální input-output model s environmentálním rozšířením na kvantifikaci přesunu uvedených environmentálních stop mezinárodním obchodem, analyzujeme obecné rozdíly mezi stopou evropských domácností, propojíme spotřebu konkrétních českých domácností ze statistiky rodinných účtů s globální environmentální stopou a analyzujeme vazby mezi charakteristikami domácností a jejich environmentální stopou. Spolu s dopady na integritu biosféry, biodiverzitu a změnu klimatu se budeme zabývat dopady na užití vody, acidifikaci a užití půdy.