Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Projekt má dva hlavní cíle: 1) vyvinout input-output model pro výpočet surovinových ekvivalentů (RME) a analyzovat strukturu a trendy indikátorů materiálových toků na makroekonomické úrovni sestavených pro Českou republiku; 2) sestavit a analyzovat pilotní fyzickou input-output tabulku (PIOT) pro ČR.

Poskytovatel:

Grantová agentura ČR

Doba trvání projektu

2016–2018

Koordinátor projektu v rámci Centra

Mgr. Jan Kovanda, Ph.D., Centrum je jediným řešitelem projektu

Popis projektu

Projekt aplikuje účetní a analytické metody analýzy materiálových toků na makroekonomické úrovni (EW-MFA) a environmentálně rozšířeného input-output modelování (EE-IOM). Obsahem prvního úkolu je vyvinout input-output model uzpůsobený pro výpočet surovinových ekvivalentů (RME), sestavit pro Českou republiku indikátory materiálových toků na makroekonomické úrovni a analyzovat jejich strukturu a trendy. Protože k výpočtu RME budou využity jak monetární input-output tabulky (MIOT), tak fyzické input-output tabulky (PIOT), důležitým výstupem bude srovnání výsledků a diskuse nalezených rozdílů. V rámci druhého úkolu bude sestavena vůbec první PIOT pro ČR. Tomu bude předcházet obsáhlá rešerše současného stavu sestavování PIOT a bude vyvinuta kompilační procedura, která zahrne a aplikuje nejvhodnější přístupy pocházející z mezinárodních zkušeností. Vlastní sestavení PIOT bude obsahovat tyto kroky: 1) sestavení fyzických tabulek užití (PUT), 2) sestavení fyzických tabulek nabídky (PST), 3) sestavení mezisektorových toků a 4) integraci těchto částí PIOT do finální celkové PIOT.

Řešitelský tým

Jan Kovanda