Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Cílem projektu je identifikovat bariéry a potenciál rozvoje elektromobility v České republice.

Poskytovatel:

logo TACR zakl inv
Technologická agentura České republiky

www.tacr.cz

Doba trvání projektu
2016–2017

Koordinátor projektu v rámci Centra
Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.

Popis projektu

Cílem projektu je identifikovat bariéry a potenciál rozvoje elektromobility v České republice, odhadnout poptávku po elektromobilech a ochotu platit za charakteristiky elektromobilů na základě analýzy preferencí obyvatel ČR zjišťovaných prostřednictvím dotazníkového šetření. Dalším cílem je navrhnout opatření pro překonání překážek pro stávající a potenciální uživatele elektromobilů v ČR, navrhnout veřejné správě nástroje, které efektivně podpoří rozvoj elektromobility a budou stimulovat poptávku po elektromobilech, a dále připravit text pro aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility a transpozici směrnice 2014/94/EU. V rámci projektu bude také vytvořena interaktivní mapa dobíjecí infrastruktury v ČR a vyvinuta ICT aplikace pro uživatele elektromobilů. 

Řešitelský tým

Milan Ščasný
Iva Zvěřinová

Martin Kryl
Eva Kyselá
Zuzana Martínková

Ines Horváthová

IPSOS Tambor, a.s.

Výstupy