Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Poskytovatel

Evropská komise – program Erasmus + 

Doba trvání projektu

 09/2020–08/2023

Koordinátor projektu v Centru

 RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D.

Popis projektu

Cílem projektu ESD:SuperVision je na jedné straně vytvořit podmínky pro vývoj kvalitních a průřezových školních materiálů pro střední školy na téma udržitelného rozvoje a zpřístupnit je pod licencí Creative Commons.

Na druhé straně budou v rámci projektu vyškoleni učitelé, kteří budou žákům zprostředkovávat klíčové kompetence (dovednosti systémového myšlení, a další dovednosti v oblasti udržitelného rozvoje, přehled hodnot a potřeb).

Očekávané výsledky:)

  • Kurzy a metody pro výuku problematiky udržitelnosti;
  • Školní vzdělávací programy – přizpůsobené/sladěné na mezinárodní úrovni.
  • Nástroje hodnocení, přezkum výkonnosti
  • Příručka metod

Partneři projektu