Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Snižování zdravotních rizik v modrém prostředí na základě klimatu: Přizpůsobení se dopadům změny klimatu na pobřežní patogeny

Webové stránky projektu

 

Poskytovatel

 Evropská komise – program Horizon 2020

Doba trvání projektu

10/2022–9/2026

Koordinátor projektu v Centru

Vojtěch Máca

Partneři projektu

 • BC3 Basque Centre for Climate Change
 • Univerzita Karlova
 • Uniwersytet Warszawski
 • Deltares
 • Cmcc
 • Eurohealthnet
 • Istituto Superiore di Sanita
 • Universidad del Pais Vasco
 • University of Exeter
 • Bangor University
 • Then Try This

Popis projektu

BlueAdapt sdružuje interdisciplinární tým biologů, klimatologů, ekonomů, epidemiologů a odborníků na veřejné zdraví, kteří zkoumají a kvantifikují budoucí zdravotní rizika spojená s vybranými patogeny v pobřežních vodách.

BlueAdapt poskytne nástroje pro hodnocení dopadů politických opatření a diseminaci výsledků širokému publiku, včetně politiků a veřejnosti. Na základě stávajících modelů Jedno zdraví (One Health) a ekologické veřejné zdraví (Ecological Public Health) bude rozvíjen koncepční rámec, který napomůže širšímu poznání komplexní povahy problému. Skenování horizontů (horizon scanning) a detailní modelování klimatu budou podkladem pro laboratorní a polní experimenty a vývoj simulací toho, jak mohou změny klimatu v interakci s dalšími změnami životního prostředí ovlivnit stav vybraných mikrobiálních patogenů, které jsou předmětem zájmu veřejného zdraví, v pobřežních vodách. Případové studie budou ilustrovat, jak lze koncepty "Jedno zdraví" a "ekologické veřejné zdraví" využít k návrhu opatření a identifikaci potenciálních překážek pro adaptaci. Hodnocení dopadu na zdraví a analýza nákladů a přínosů budou sloužit jako podklad pro odpovídající opatření. Inovační slamy BlueAdapt a workshopy pomohou dosáhnout širšího dopadu projektu, včetně nových produktů a služeb pro firmy a pro trh.

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

 

Řešitelský tým