Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Modelová podpora čisté a udržitelné mobility v ČR (TK04010099)

Poskytovatel

 Technologická agentura ČR

Doba trvání projektu

02/2021–12/2024

Koordinátor projektu v Centru

 Vojtěch Máca

Partneři projektu

  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí
  • Česká technologická platforma pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu
  • Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
  • České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní
  • Univerzita Karlova - Centrum pro otázky životního prostředí

Popis projektu

Cílem projektu je:

  • rozvoj modelovacích nástrojů a konsolidace datových zdrojů pro komplexní modelování dopravně-energetických scénářů;
  • pomocí scénářů modelovat dosažení cílů v oblasti OZE a ochrany klimatu, a na jejich základě zpracovat datově a modelově založené podklady pro koncepční a strategické rozhodování veřejné správy;
  • pravidelně vyhodnocovat plnění stávajících i chystaných cílů a povinností v oblasti využití OZE, snižování emisí GHG a rozvoje čisté a udržitelné mobility postupně rozvíjeným integrovaným bottom-up a top-down modelováním dopravně-energetického systému;
  • vyhodnocovat dopady do sektorů energetiky a dopravy a nepřímé efekty do celé ekonomiky a
  • přispívat k vytváření efektivních veřejných intervencí na podporu čisté a udržitelné mobility v ČR.

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

 

Řešitelský tým