Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

NOx2030 - Predikce úspor emisí ze silniční dopravy do roku 2030 dosažených aplikací vybraných daňových a poplatkových nástrojů (SS03010156)

Webové stránky projektu

Poskytovatel

 Technologická agentura ČR

Doba trvání projektu

02/2021–12/2023

Koordinátor projektu v Centru

 Vojtěch Máca

Partneři projektu

  • Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
  • Mendelova univerzita v Brně - Provozně ekonomická fakulta
  • Univerzita Karlova - Centrum pro otázky životního prostředí
  • Vysoká škola ekonomická v Praze- Fakulta financí a účetnictví

Popis projektu

 

Hlavním cílem projektu je vyhodnocení možností pro dosažení redukčního cíle 5 kt emisí NOx z dopravy do roku 2030 oproti scénáři NPSE-WM a to pomocí daňových a poplatkových nástrojů.

Dílčí cíle:

pomocí empirického šetření analyzovat preference domácností a jednotlivců pro alternativní technologie u osobních vozidel a při volbě dopravního módu,

z vývoje vozového parku osobních a lehkých užitkových vozidel odvodit chování firem,

pro ostatní silniční nákladní vozidla simulovat efekt výkonového zpoplatnění čtyřstupňovým dopravním modelem,

predikovat dopady na spotřebu paliv, přímé a nepřímé emise NOx, PM a CO2 optimalizačním modelem TIMES,

kvantifikovat dopady na ekonomiku modelem všeobecné rovnováhy,

vyhodnotit přímé a vyvolané administrativní náklady doporučené(ých) variant(y).

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

 

Řešitelský tým